Search results

  1. C

    Next generation sequencing

    Mình thấy trong diễn đàn đã có phần nói sơ qua về vấn đề này. Nếu bác nào làm về mảng này thì giải thích thêm với. Chắc là o ai trong diễn đàn làm hay sao mà thấy im quá?!
Top