Search results

  1. P

    Thành viên mới xin góp ý

    Tôi xin đóng góp ý kiến cá nhân với BQT và các thành viên về một số điểm mà tôi nhận thấy là nên xem xét và sửa đổi trong diễn đàn của các bạn mà tôi rất vinh dự được biết đến và tham gia. Đó là về chữ ký , việc gõ tiếng Việt có dấu và nội dung trả lời trong mỗi topic sao cho cô đọng phù hợp...
Top