Search results

  1. Q

    Cho em hỏi về tài liệu thi HSG

    Năm nay em vào lớp 12 và em muốn đăng ký thi HSG môn Sinh, nhưng khổ nổi là so với mấy môn khác thì môn sinh có mỗi 3 mống đăng ký nên trường không chịu tổ chức ôn luyện :( Đi xin tài liệu để tự học cũng k có tin tức gì :( Nên em không biết phần thi sẽ bao gồm những phần gì, có cả kiến thức...
Top