Search results

  1. N

    Tuyển dụng Tuyển cán bộ nghiên cứu

    Phòng Thí nghiệm Hệ gien thực vật và công nghệ sinh học thuộc viện Di truyền Nông nghiệp (Km 2 đường Phạm Văn Đồng, Từ Liềm, Hà Nội) tuyển 2-3 cán bộ nghiên cứu. Trình độ tối thiểu bằng cử nhân loại giỏi, thành thạo các kĩ thuật sinh học phân tử, sử dụng tốt tiếng Anh. Mức lương hấp dẫn. Để có...
Top