Search results

  1. Y

    Chọn chuyên ngành Sinh học - KHTN tphcm

    Xin chào, em là sv năm 3 DH KHTN đang theo học ngành Sinh học, em đang phân vân trong việc lựa chọn phân ngành sắp tới. Tạm thời trường có 4 phân ngành chính : Sinh- hóa, Thực vật- sinh thái, Động vật và Vi sinh. Em thích Vi sinh và sinh thái hơn vì gần với môi trường, không biết anh chị nào có...
Top