Search results

  1. H

    Band điện di SDS PAGE bị vệt răng cưa

    Chào anh chị, Em đang gặp vấn đề trong chạy điện di SDS PAGE. Trước kia protein của em chạy đều bình thường, band thẳng. Gần đây em chạy band điện di bị nhăn như hình răng cưa, lượn sóng. Em đã thử pha lại đệm chạy nhưng kết quả không có gì thay đổi. Em thường chạy gel tách 15%, gel cô 5%, với...
Top