Search results

 1. H

  Khảo sát khả năng hấp phụ của ion photphat trong nước ngầm trên laterit biến tính bằng nguyên tố đất hiếm

  Photphat là chất dinh dưỡng thường có mặt trong các nguồn nước tự nhiên, hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người đã làm gia tăng nồng độ các ion này trong nước ngầm. Mặc dù không độc hại đối với người, song khi có mặt trong nước ở nồng độ tương đối lớn, cùng với nitơ, photphat sẽ gây ra...
 2. H

  Nghiên cứu đa dạng di truyền tập đoàn giống lúa chịu ngập ở giai đoạn nảy mầm của Việt Nam bằng chỉ thị SSR

  1. Mục đích nghiên cứu Đánh giá mức độ đa dạng di truyền của tập đoàn giống lúa bản địa Việt Nam chịu ngập ở giai đoạn nẩy mầm ở mức phân tử, nhằm xác định mối quan hệ di truyền giữa các nguồn gen địa phương khác nhau phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn gen...
 3. H

  Nghiên cứu vi cấu trúc của các ooxxit bằng phương pháp Simplex

  Các bạn thử đọc nghiên cứu này rất hữu ích nhé "Nghiên cứu vi cấu trúc của các ooxxit bằng phương pháp Simplex" Hàm phân bố xuyên tâm của SiO2 có dữ liệu phù hợp tốt với các kết quả thực nghiệm về khoảng cách liên kết giữa các nguyên tử trong mô hình: khoảng cách liên kết Si-O nằm trong khoảng...
Top