Search results

  1. D

    co nguyên sinh

    nếu cho 2 tế bào thực vật, tế bào lá và 1 tế bào rễ vào trong cùng 1 môi trường thì tế bào nào sẽ co nguyên sinh trước??? mình co chút băn khoăn< theo mình là tế bào rễ, không biết có đúng hay không:hum::hum::hum:
Top