Search results

 1. P

  Các câu hỏi về sự phát triển của sinh giới.

  Sau đây là ý kiến em bổ sung thêm cho câu trả lời: 1/ Ít tìm thấy hóa thạch tại thời này còn do ở đại Thái cổ chỉ có ĐVKXS nên chúng dễ dàng bị phân hủy sau một thời gian dài. 2/còn do trên cạn có nguồn nang lượng lớn (bức xạ, hoạt động núi lửa,...) nên khi SV lên cạn sẽ bị tiêu diệt ngay...
 2. P

  Các câu hỏi về sự phát triển của sinh giới.

  Cảm ơn vì mọi người đã giúp mình. Nhưng không phải mình lười đâu, mình thăc mắc câu 3,5 và 7 thôi. Đây là đáp án của mình, nhờ các bạn xem có đúng không. 1/Vì thời kì này mới bắt đầu xuất hiện sư sống là các SV nhân sơ nên SV còn nghèo nàn, nên ít hóa thạch. 2/Tập trung ở biển do ở giai đoạn...
 3. P

  Các câu hỏi về sự phát triển của sinh giới.

  1/ Vì sao ít tìm thấy hóa thạch tại đại Thái cổ? 2/ Sự sống khi phát sinh tập trung ở đâu? Vì sao? 3/ Sự phát triển sinh vật ở kỉ Cambri và Ocđôvic đã làm môi trường sống biến đổi như thế nào? 4/ Kể tên các sự kiện nổi bật trong đại Cổ sinh? 5/ Sự chuyển từ đòi sống ở nước lên cạn có ý nghĩa...
Top