Search results

  1. Y

    Cần báo giá hóa chất của hãng kpl

    Bên mình đang cần báo giá gâp hóa chất của hãng kpl, nếu bạn nào bán hoặc biết chỗ bán thì báo giúp mình với. Nếu giá tốt thì mình sẽ gửi danh mục hóa chất bên mình luôn
  2. Y

    Hóa chất KPL

    Bên mình đang cần báo giá gấp hóa chất sinh học phân tử của hãng KPL, có bạn nào bán hoặc biết ở đâu bán thì chỉ giúp mình với, nếu giá tốt bên mình sẽ gửi danh mục hóa chất qua luôn
Top