Search results

  1. L

    Enzim

    Giả sử là một dược sĩ đang nghiên cứu 1 loại thuốc ức chế enzim nhất định ở người. Khi tìm hiểu trên mạng em thấy trung tâm hoạt động của enzim này thấy giống trung tâm hoạt động của enzim khác. Hãy cho biết cần phải thiết kế như thế nào để ít gây tác dụng phụ nhất? Giải thích?:please:
  2. L

    bài tập về enzim, ai giúp vs ạ

    Giả sử là một dược sĩ đang nghiên cứu 1 loại thuốc ức chế enzim nhất định ở người. Khi tìm hiểu trên mạng em thấy trung tâm hoạt động của enzim này thấy giống trung tâm hoạt động của enzim khác. Hãy cho biết cần phải thiết kế như thế nào để ít gây tác dụng phụ nhất? Giải thích?
Top