Search results

 1. T

  Bài tập về di truyền liên kết với giới tính

  anh/chị giúp e bài này BT: ở 1 loài động vật :con đực là XX, cái là XY.Ptc : đực trắng to X cái trắng nhỏ ->f1 100%trắng to. cho cái f1 lai phân tích với đực trắng nhỏ thu được :9 trắng to :6 trắng nhỏ :1 đỏ to: 4 đỏ nhỏ trong đó kiểu hình đỏ toàn là cái a/ tần số hoán vị gen ? (ĐA 20%)...
 2. T

  Liên kết và hoán vị gen

  Câu 1: : Phép lai nào sau đây có thể thu được ở thế hệ sau nhiều loại kiểu gen nhất? A. Aa BD/bd x Aa BD/bd B. AaBb X^DX^D x AaBbX^DY C. Aa X^B_DX^b_d x Aa X^B_DY D. ABd/abd x ABD/abd a/c cho e hỏi câu D ra mấy KG thế ạ
 3. T

  Bài tập về hoán vị gen và liên kết gen

  ở ruồi giấm : thân xám (A) thân đen (a) ,cánh dài (B) ngắn (b) P ruồi đực AB//Ab x ruồi cái dị hợp tử F1 th được : 3 xám dài : 1 xám cụt .Ruồi giấm cái đem lai có KG và đặc điểm di truyền như thế nào a/ AB//ab ,LKG hoàn toàn b/ AB//ab hoặc Ab//aB , LKG hoàn toàn hoặc HVG c/ Ab//aB , LKG hoàn...
 4. T

  Bài tập về hoán vị gen và liên kết gen

  mấy a/c ,thầy cô chỉ e câu này , với giải thích cho e tại sao chọn đáp án đó Xét phép lai bố mẹ gồm 2 cặp gen liên kết không hoàn toàn , mỗi gen qui định một tính trạng .Trường hợp nào sau đây xác định được tần số hoán vị gen ? a/ P: AB/ab x Ab/aB , hoán vị gen một bên dị chéo , biết được tỉ...
Top