Search results

  1. M

    Người và tinh tinh

    Chắc chắn ạ? Vì cô giáo em bảo A >"< quá khả nghi nên đã lên hỏi.
  2. M

    Người và tinh tinh

    Cho em hỏi một câu tiến họa ạ: Số lượng và chức năng của gen người và tinh tinh rất giống nhau, nhưng 2 loài có nhiều điểm khác nhau về hình thái và đặc điểm sinh học. Lý do giải thích đúng nhất là: A. Do loài người có đời sống xã hội của loài người phát triển, đặc biệt là sự hình thành tiếng...
Top