Search results

  1. T

    hỏi khoai lang khoai tây

    ăn khoai tây mầm là độc lắm nghe nói ung thu bạn ko nên dùng nhé
  2. T

    sự thoát hơi nước

    cái này khó đây..nhưng mà cây phải thoát nước chứ tăng độ ẩm thì sẽ không bị thoát nước nhé
Top