Search results

  1. C

    Tìm nhóm nghiêm cứu telomere.

    Bác nào biết có GS hay PTN nào ở Việt Nam nghiên cứu telomeres ko nhỉ? Có cái job nào làm về cái này nữa thì càng tốt ạ! Hay các cây đa cây đề ở đây có ai có điều kiện xin đề tài thì lập 1 nhóm cho anh em tham gia với nhé! Cảm ơn các bác!
Top