Search results

  1. thietbithinghiemvn

    ĐỘ NHỚT MOONEY LÀ GÌ? PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ NHỚT MOONEY

    GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỘ NHỚT MOONEY Độ nhớt Mooney là gì? Theo quy định trong TCVN 6090-1 (ISO 289-1) là một trong những thông số về đặc tính của cao su được chấp nhận rộng rãi nhất. Do đó, đây là một chỉ tiêu rất quan trọng và quyết định trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm cao su CV...
  2. thietbithinghiemvn

    Tại sao nên sử dụng quang phổ cộng hưởng từ NMR để bàn (Benchtop NMR)?

    QUANG PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN - NMR LÀ GÌ Quang phổ NMR là kỹ thuật phân tích được sử dụng phổ biến nhất trong bộ cung cụ các phương pháp phân tích phổ. NMR là viết tắt tên tiếng Anh của phương pháp phổ Nuclear Magnetic Resonance, dịch sang tiếng Việt: Cộng Hưởng Từ Hạt Nhân. Là...
Top