Search results

  1. Nguyễn Giang

    Giúp em bài tập tiếng la tinh này với

    Phân tích các tên ký sinh trùng: Làm rõ TỪ LOẠI (N/Adj); giống (m/f/n); cách (1/2); số (s/p) và chức năng của mỗi từ Ascaridia galli Ascaridia gallinarum Ascaris lumbricoides Ascaris suum Bunostomum phlebotomum Bunostomum trigonocephalum Cooperia curticei Cooperia oncophora Cooperia pectinata...
Top