Search results

 1. hizz_mm

  Tế bào Nguyên phân. Giảm phân

  Của tinh nguyên bào hoặc noãn nguyên bào.
 2. hizz_mm

  Công thức Nguyên Phân- giảm phân

  :nhannho::chuan: Cảm ơn ạ.
 3. hizz_mm

  Infographics Sinh học 9

  10 noãn bào bậc I qua GP tạo 10 trứng.
Top