Search results

  1. L

    Postdoctoral and PhD position - Ghent University (Belgium)

    Postdoctoral and PhD position - Ghent University (Belgium) The Research Group Bioinformatics and Evolutionary Genomics of the Department of Plant Systems Biology at Ghent University (Belgium) is currently looking for exceptional candidates to fill one postdoctoral and one PhD position. The...
  2. L

    Học bổng tiến sỹ và sau tiến sỹ ngành Bioinformatics

    Học bổng tiến sỹ và sau tiến sỹ ngành Bioinfor Chào mọi người, Vinh thấy có mấy vị trí cho làm tiến sỹ và sau tiến sỹ ở Đức. Mọi người (hay bạn bè) muốn thì có thể apply thử xem. Thân mến, Vinh p/s: Vinh sẽ cố gắng post những thông tin học bổng lên đây, nhưng nếu mọi người muốn nhận được...
Top