Search results

  1. pjm1212

    Cần mua chất chuẩn Crocin để chạy HPLC định lượng

    Xin chào cả nhà, Lâu quá không vào diễn đàn. Hiện tại em đang làm thí nghiệm chiết chất màu vàng crocin từ hạt dành dành. Em có mẫu tổng số muốn xác định hàm lượng crocin trong mẫu bằng HPLC nhưng lại không có chất chuẩn này. Em chỉ cần một ít (đủ để chạy 1 đến 2 lần HPLC) nhưng mà bên cung...
  2. pjm1212

    Xin đề thi IBO và tại liệu về vi khuẩn lam

    Các anh chị ơi, cho em xin đề thi IBO của các năm từ 2008 trở về trước với ạ. Bản tiếng anh cũng được và answer key của nó thì càng tốt ạ. Tiện topic này cho em xin thêm tài liệu về vi khuẩn lam với ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.:mrgreen:
Top