Search results

  1. N

    Chu trình Beta- OXH

    cho em hỏi có ai có tài liệu về mối liên quan giữa sự trao đổi lipid và protein. mà có các phương trình rõ ràng lun nha. em cám ơn nhiều ạ!!
Top