Search results

 1. T

  Biến dị

  Có bao nhiêu loại biến dị? Dùng cài gì để phát hiện biến dị? Có bao nhiêu loại biến dị thì em biết rồi nhưng cái gì phát hiện anh chi nào giúp em với.
 2. T

  Đa hình DNA

  Tính đa hình DNA khác với đa dạng chỗ nào? cho ví dụ? :botay:
 3. T

  Di truyền học

  Anh chị nào có thể nói rõ giùm em tại sao nhận một nữa NST của cha và mẹ nhưng anh em thì lại khác nhau?
 4. T

  Locus, allen

  Có trường hợp nào tại locus có nhiêu hơn 2 allen hay không? Giải thích cơ chế.:please:
 5. T

  chuyển gen lục lạp vào gen người có được không?

  Ai giúp mình câu này với: Có thể chuyển gen của lục lạp vào gen ngưởi hay không? tại sao?:please:
 6. T

  Sinh học phân tử

  Mọi người ai có sách di truyên phân tử không share mình với.
Top