Search results

  1. T

    chuyển gen ở lúa

    em chào cả nhà ạ. em đang chuẩn bị làm đề tài chuyển gen ở lúa. ai có thể cho em biết gen AT7 là gen mã hóa cho protein gì và ứng dụng tốt nhất đối với giống lúa nào ạ? Em không tìm được tài liệu chính cống, anh chị nào có gửi cho em với ạ. mail em là manh42cnshbg@gmail.com em xin cảm ơn trước ạ.
Top