Search results

  1. N

    phần mêm tối ưu môi trường nuôi cấy

    Phần mềm đó mình đã dùng rồi. Cũng đơn giản thôi. Bạn down bản trial về và dùng. Sau 45 ngày thì gỡ ra và cài lại, không sao cả. Hướng dẫn sử dụng thì đợt nào mình rãnh sẽ viết và chụp hình hướng dẫn các bước cho các bạn. Nếu bạn nào cần hướng dẫn gấp thì có thể cài teamview và add yahoo của...
Top