Search results

  1. C

    Hiện tượng giả trội

    Nhờ mọi người trả lời giúp tôi câu hỏi này với. - Trong hai mạch đơn của phân tử ADN chỉ có một mạch mang thông tin di truyền. Vậy mạch đơn còn lại có chức năng gì ? - Thế nào là hiện tượng giả trội ? Cho ví dụ ? - Thế nào là hiện tượng giả NST thường ? Tỷ lệ phân li kiểu hình trong trường hợp...
  2. C

    Tổng hợp những câu hỏi hay và bài tập khó về quy luật di truyền

    Xin chào mọi người ! Xin lỗi vì đã đặt chủ đề cho topic kêu quá, nhưng tôi rất muốn được đưa ra, xem và cùng suy nghĩ để trả lời những câu hỏi và những bài tập hay về tính quy luật của hiện tượng di truyền. Nên tôi lập topic này để mọi người cùng xây dựng, vì tôi thấy mặc dù trong diẽn đàn đã có...
Top