Search results

  1. N

    Hai câu hỏi khó cần mọi người giúp đỡ

    - Hãy kể 5 cơ chế mà nhờ đó các loại thuốc có thể ngăn cản sự sinh trưởng của các vi khuẩn gây bệnh - Tại sao trong các loại thuốc khánh vi sinh vật gây bệnh, thì loại thuốc kháng khuẩn có số lượng và đa dạng nhiều hơn trong khi đó các loại thuốc kháng virut thì ít hơn
Top