Search results

  1. H

    cứu mạng

    Mình làm thực tập trích DNA từ lá cây đậu nành, dùng CTAB, khi đo OD thì ra chỉ số 260/280nm là 4, nhưng khi chạy gel lại ra DNA đúng như kết quả. Cho mình hỏi tại sao kết quả OD lại lớn như vậy??????????:botay:
  2. H

    Cách xác định thành phần cellulose trong vỏ trấu

    mình tên Nhựt, hiện học tại trường Đại học Cần thơ. mình muốn hỏi về cách xác định thành phần cellulose trong vỏ trấu, vì mình đang làm đề tài về môi trường chuyên tính nuôi vi khuẩn cho cellulase trên cơ chất vỏ trấu, nhưng không tìm được phương pháp tính thành phần cellulose trong cơ chất. nếu...
Top