Search results

  1. L

    Dung dịch môi trường nuôi sinh khối vi tảo

    Hiện nay mình muốn nuôi các loài vi tảo như Nannochloropsis, Isochrysis, Tetraselmis. Mình đã nắm được quy trình nuôi nhưng không biết điều chế dung dịch môi trường (Walne, F/2) như thế nào, không biết có thể mua những dung dịch này ở đâu, nếu tự điều chế thì có dễ không và cần chuẩn bị những...
Top