Search results

  1. T

    Tuyển dụng Cần tuyển: Nghiên cứu viên chuyên ngành Sinh học, sinh thái hoặc thủy sản tại TP. HCM

    Viện chúng tôi - chuyên nghiên cứu về Sinh học – Sinh thái đang có nhu cầu tuyển dụng 1 nam nghiên cứu viên có các yêu cầu sau đây: + Trình độ đại học, thạc sĩ chuyên ngành Sinh học, sinh thái, thủy sản hoặc các chuyên ngành có liên quan + Nam, nhanh nhẹn, có khả năng truyền đạt và giải...
  2. T

    Nguyên tắc và ứng dụng kỹ thuật QF-PCR

    Có ai biết gì về kĩ thuật này không? Mình đang nghiên cứu mới biết sơ về nó. Mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn về chủ đề này :???::???::???::???::???::???::thanks:
Top