Search results

  1. B

    Đặc tính một số môi trường phân lập và chẩn đoán vi khuẩn gây bệnh

    Trong phòng thí nghiệm y tế, để phân lập và định danh vi khuẩn gây bệnh cần phải sử dụng đến nhiều loại môi trường nuôi cấy và hoá chất thích hợp cho một số thử nghiệm, đặc biệt là thử nghiệm sinh hoá. Bên cạnh đó, việc đánh giá chất lượng pha chế môi trường đúng quy cách cũng là một trong...
  2. B

    Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

    Chào các bạn Các bạn làm thí nghiệm có nhu cầu mua hóa chất môi trường kiểm nghiệm vi sinh của các hãng: Merck, Prolabo, Criterion... vui lòng liên hệ với mình Ưu tiên dành giá ưu đãi cho các bạn sinh viên làm đề tài Xin liên hê Mr Kiêt Hp: 01234128420 Tekabiotech www.tekabiotech.com
Top