Search results

  1. Tai Chien

    PCR

    Em chào Các Anh (Chị). em có một vấn đề về PCR ạ. em đang sử dụng phản ứng PCR để câu 1 đoạn gen kích thước 600-700bp. mồi em sử dụng là 10x. kết quả khi em chạy với điều kiện nhiệt độ thay đổi, các điều kiện khác dữ nguyên, chung 1 DNA khuôn. khi chạy gel 1,2% agarose xong thì xuất hiện nhiều...
Top