Search results

 1. Nhi Sa

  Tần số hoán vị gen

  Anh chị, mọi người cho em hỏi, tần số hoán vị gen phụ thuộc vào những yếu tố nào, tại sao khi lai giữa hai cá thể trong cũng một loài lại có trường hợp tần số hoán vị của hai bên khác nhau ạ? Em cảm ơn!:rose:
 2. Nhi Sa

  Biểu hiện của gen

  Như chúng ta đều đã biết, gen nằm trên các nhiễm sắc thể tương đồng, cùng một locus là các bản sao của nhau. Em thắc mắc một điều là gen nó đã giống nhau tại sao nó lại biểu hiện ra kiểu hình khác nhau ( gen ở trạng thái dị hợp)? Anh, chị ,mọi người giải thích giúp em với! Em cảm ơn ạ!:rose:
 3. Nhi Sa

  Sự giống nhau giữa hoán vị gen,tác động gen không alen với quy luật phân li độc lập

  Sự giống nhau giữa hoán vị gen,tác động gen không alen với quy luật phân li độc lập là: A.các tính trạng di truyền độc lập với nhau B.các tính trạng di truyền phụ thuộc vào nhau C.đều tạo ra nhiều biến dị tố hợp D.một gen quy định nhiều tính trạng
 4. Nhi Sa

  Hiện tượng mèo tam thể

  Sự hình thành màu sắc bộ lông ở mèo tam thể được giải thích bằng sự bất hoạt ngẫu nhiên của các NST X. Vậy cụ thể nó là như thế nào vậy? Ai giải thích giúp mình với!
 5. Nhi Sa

  Lý thuyết và bài tập về quy luật phân ly

  1/ Menđen đã sử dụng lí thuyết nào sau đây để giải thích về các luật của mình: A. Lý thyết xác suất, thống kế B. Sự phân ly và tổ hợp các NST trong giảm phân và thụ tinh C.Giả thuyết về giao tử thuần khiết D.Hiện tượng gen trội át hoàn toàn gen lặn Mọi...
 6. Nhi Sa

  Bài tập về đột biến nhiễm sắc thể

  1/Những TH nào sau đây đột biến đồng thời là thể ĐB 1: ĐB gen lặn trên NST giới tính Y 2: ĐB gen trội 3: ĐB dị bội 4: ĐB gen lặn trên NST thường 5: ĐB đa bội 6: ĐB NST ( câu ni mình k hiểu đề lắm) 2/ ĐB cấu trúc NST làm cho các gen trở nên gần nhau hơn là...
 7. Nhi Sa

  Bài tập về đột biến gen

  1/ Dạng đột biến nào sau đây có khả năng không làm thay đổi thành phần aa trong chuỗi polipeptit A. Thêm 1 cặp Nu B. Thay thế 1cặp Nu ở vị trí thứ 2 trong bộ ba mã hóa C. Mất 1 cặp Nu D.Thay thế 1 cặp Nu ở vị trí thứ 3 trong bộ ba mã hóa 2/ Một gen có 1200 Nu...
 8. Nhi Sa

  Cơ chế truyền đạt thông tin di truyền

  Thông tin di truyền trong ADN được truyền lại cho thế hệ sau qua cơ chế nào? A.Tự sao B. Phiên mã C.Giải mã D.Nửa gián đoạn Đáp án của câu này ghi B.phiên mã nhưng ban đầu mình chọn tự sao, nghĩ mãi không ra tại sao tự sao lại không đúng? Còn nếu là phiên mã...
Top