Search results

 1. viet nam xanh

  KQ mấy câu sinh thái hay nầy

  1): Trong một sinh cảnh xác định, khi số loài tăng lên thì số cá thể của mổi loài giảm đi ,nguyên nhân chủ yếu là do: A) Vì sự cạnh tranh cùng loài mạnh mẻ B) Vì sự xảy ra sự phân chia khu phân bố C) Vì sự cạnh tranh khác loài mạnh mẻ D) Vì xảy ra sự phân chia nguồn sống
 2. viet nam xanh

  K Qua thi tốt nghiệp

  Mấy bạn thi ngày đầu sao roài.. hôm nay Văn mình ôn lạc đề toàn chém gió lung tung à...có dc 3 điểm không đây hehe đúng là :akay::akay::akay: rồi :divien::divien::divien:
 3. viet nam xanh

  2 câu hỏi về sinh thái KQ

  1) Phát biểu nào sau đây là đúng: A: Nòi địa lý là nhóm quần thể thích nghi với các DK sinh thái nhất định B: Nòi địa lý là nhóm quần thể phân bố trong một khu vực địa lý xác định C: Lòa địa lý là nhóm quần thể kí sinh trên lòa vật chủ xác định D: Nòi địa lý là nhóm quần thể phân bố trong những...
 4. viet nam xanh

  phân biệt các câu hỏi với các trường hợp khác nhau

  Bệnh máu khó đông do gen lăn nằm trên NSt X quy định, alen trội quy định KG bình thường. Bố bị bệnh và mẹ bình thường sinh một con gái bình thường.Nếu người con gái này lấy người chông bình thường: a) Sác xuất để họ sinh dc một con trai mắc bệnh là? b) Sác xuất để họ sinh dc con trai đầu lòng...
 5. viet nam xanh

  một số câu hỏi DT còn thắc mắc

  1) Quy luật phân li đọc lập của Menden thực chất là Ns về: A: Sự phân li độc lập của các alen trong GP B: Sự tổ hợp tự do của các alen trong thụ tinh C: Sự phân li độc lập của các tính trạng D: Sự phân li KH theo biểu thức (3+1)^n 2) Ở một loài: cơ thể cái có 1 cặp NST trao đổi đoạn tại 1 điểm...
 6. viet nam xanh

  câu tiến hóa này có vấn đề

  Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, động vật và thực vật lên cạn vào thòi gian nào? A: Kỉ Than đá thuộc đại Cổ sinh B: Kỉ Silua thuộc đại Cổ sinh C: Kỉ Tam điệp thuộc đại Trung sinh D: Kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh
 7. viet nam xanh

  bài lý thuyết sinh thái hay

  trong một lần đánh cá của ngư dân,kết quả thu dc cá lớn rất nhiều còn cá bé thì rất ít.Kết quả trên cho thấy: A: Nghề cá chưa khai thác hết tiềm năng cho phép,nên khai thác nhiều hơn B: Nghề cá đang rơi vào tình trang khai thác quá mức,nên hạn chế khai thác C: nghề cá khai thác như vậy là vừa...
 8. viet nam xanh

  bài tập về di truyền

  Câu 1) Ở loài sinh san hửu tính,bố hoặc mẹ truyền cho con: A: Một kiểu hình B: các tính trạng C:Một kiểu ghen D: Các alen Câu 2):Thể đột biến náo sau đây không cùng loại với các thể đột biến còn lại A: Hội chứng đao B: Hội chứng 3X C: Hội chứng claiphento D:Hội chứng tơc nơ Câu 3):Ở thực...
 9. viet nam xanh

  bài toán di truyền

  câu trong đề thi DH 2010: giao phấn giửa hai cây (P) có hoa màu trắng thuần chủng ==>F1 100% đỏ F1 x F1 ==> F2 9 đỏ.7 trắng chon 2 cây màu đỏ F2 giao phối vs nhau cho biết không có DB xẩy ra Xác suất để có cây hao màu trắng đồng hợp lặn ở F3 là ?
 10. viet nam xanh

  hai ví dụ sách giáo khoa có vần đề

  mình có vấn đề không hiểu mong mọi người giải thích dùm: +Ví dụ của SGK về hình thành loài bằng cách li sinh thái:Một lòa côn trùng sống trên cây A nhưng do số lượng ngày càng nhiều nên có một số cá thể phát tán sang sống trên cây B( do đó chúng có các gen đột bến giúp khai thác được thức ăn ở...
 11. viet nam xanh

  sử dụng véc tơ chuyển gen

  cho mình hỏi: trong công nghệ chuyển ghen thì có thể dùng rất nhiều loại véc tơ chuyển gen như là platmis,thực khuẩn thể, vi tiêm, súng bắn gen.. nhưng lúc nào,với loại tế bào nào thì dùng véc tơ nào ?
 12. viet nam xanh

  cho mình hỏi về ngành sinh học

  mình mong muốn được làm việc trong ngành nghiên cứu đa dạng sinh học , động vật , thực vật .. thì mình có thể thi vào những trường DH nào và ngành náo giúp mình nhé mình cảm Ơn trước luôn :thanks::thanks::thanks::thanks::thanks:
Top