Search results

 1. P

  Các anh chị trả lời giúp em câu hỏi khó của Sinh học 10 nhé

  đường kính ADN k đổi là do ADN gồm 2 mạch polynu xoắn đều, trên mạch có các Nu liên kết bổ sung với nhau, Nu loại lớn liên kết với Nu loại nhỏ: A=T, G=X, mình nghĩ là vậy đó bạn
 2. P

  Các anh chị trả lời giúp em câu hỏi khó của Sinh học 10 nhé

  đường kính ADN k đổi là do ADN gồm 2 mạch polynu xoắn đều, trên mạch có các Nu liên kết bổ sung với nhau, Nu loại lớn liên kết với Nu loại nhỏ: A=T, G=X :cuchuoi:
 3. P

  Các câu hỏi liên hệ tiến hóa và tìm hiểu khoa học

  sách của ông campell này đc dịch ra nhiều thứ tiếng và cả thế giới sử dụng mà bạn
 4. P

  Bai tap tinh toan ve nguyen phan

  có 2^2=4 TB tham gia NP đợt 3 ==> có 2x2nx4=192 NST ở kì sau
 5. P

  Bai tap tinh toan ve nguyen phan

  có 2^2=4 TB tham gia NP đợt 3 ==> có 2x2nx4=192 NST ở kì sau
 6. P

  bài tập về enzim, ai giúp vs ạ

  mình có thể dùng chất ức chế không cạnh tranh đặc hiệu với Enzim cần ức chế đó
Top