Search results

  1. H

    những yếu tố nào ảnh hưởng tới hấp thu o xy của tế bào động vật

    Chào các bạn và các chuyên gia sinh học phân tử và tế bào : cho mình hỏi mot chút với a? mình xin hỏi là các yếu tố nào ảnh hưởng tới sụ hấp thu và chuyển hóa oxy của tế bào đông vật trong cơ thể ? nếu xảy ra tình trạng thiếu oxy thì tế bào đọng vật sẽ có những phản ứng gì về mặt hình thái và...
Top