Search results

  1. D

    Tìm phần mềm thiết kế mồi tự động primer 5.0

    không có free đâu bạn ơi!bạn có thể sử dụng chương trình primer3 trực tuyến theo địa chỉ http://frodo.wi.mit.edu/
Top