Search results

  1. H

    những yếu tố nào ảnh hưởng tới hấp thu o xy của tế bào động vật

    MINH DA TIM RA MOT BAI VIET CUA DAI HOC Y THAI BINH NHU THE NAY Thiếu oxy là một quá trình bện lý phức tạp do các cơ quan bảo đảm không cung cấp được oxy đầy đủ cho nhu cầu chuyển hóa bình thường của tế bào hoặc do tế bào tổ chức vì một lý do nào đó không sử dụng được oxy. Rất nhiều cơ chế tham...
  2. H

    những yếu tố nào ảnh hưởng tới hấp thu o xy của tế bào động vật

    Chào các bạn và các chuyên gia sinh học phân tử và tế bào : cho mình hỏi mot chút với a? mình xin hỏi là các yếu tố nào ảnh hưởng tới sụ hấp thu và chuyển hóa oxy của tế bào đông vật trong cơ thể ? nếu xảy ra tình trạng thiếu oxy thì tế bào đọng vật sẽ có những phản ứng gì về mặt hình thái và...
Top