Search results

 1. N

  Chu kì tế bào

  1,2 là cả 1 chuyên đề cơ bạn, bạn có thể đọc trong Campbell hoặc trong mấy quyển sách tài liệu chuyên hoặc bồi dưỡng. Nó chênh nhau 1 tí nhưng không khác nhau là bao đâu. 3 thì mình nhớ là do tế bào chất thực vật vẫn có các Protein hình thành vi ống (là mấy cái chất nền xung quanh trung thể ấy...
 2. N

  Gen phân mảnh

  Intron có nhiều ý nghĩa: Tạo nhiều loại mARN làm phong phú vốn gen di truyền, tạo nhiều biến dị tổ hợp, hạn chế tác động của đột biến, còn tham gia điều hòa hoạt động gen...
 3. N

  Vấn đề về quá trình tổng hợp riboxom

  k nha bạn, ADN hạch nhân vẫn có đó thôi, vào kỳ đầu của nguyên phân, màng nhân biến mất, chất nhiễm sắc bắt đầu co xoắn, sự xoắn chặt chất nhiễm sắc ngăn tổng hợp ARN >> không tổng hợp nữa. Hơn nữa, sự biến mất của màng nhân làm những thành phần của hạch nhân hòa vào tế bào chất, k còn tụ lại 1...
 4. N

  Các câu hỏi liên hệ tiến hóa và tìm hiểu khoa học

  câu 2 ý: Cắt cái râu tằm đực đi nha chuẩn bị hai lô tằm đực, đặt cách đều với lô tằm cái, sao cho khoảng cách bằng nhau, không có điều kiện ngoại cảnh tác động bla bla... Lô thí nghiệm thì cắt râu tằm đực Lô đối chứng để nguyên. Để quan sát hiện tượng Tiên đoán hiện tượng để dưới luôn nhớ :v...
 5. N

  Trại Hè Hùng Vương

  lớp 11 dk tính k :D XD
Top