Search results

  1. P

    Bio-statistics

    mình đang cần sử lý thống kê bằng phần mềm POPGENE ai có hướng dẫn cho mình xin với. bản tiếng việt càng tốt ạ vì mình dốt tiếng anh quá. Chưa biết mã hóa số liệu kiểu gì cả? Cảm ơn mọi người nhiều
  2. P

    File hướng dẫn sử dụng phần mềm NTSYS PC 2.1

    Báo lối 102 mình chạy mà cứ báo lỗi 103 là sao bạn ơi
Top