Search results

  1. M

    Phương pháp xác định tỷ lệ nảy mầm của hạt hoa lan

    Mọi người cho mình hỏi làm thế nào để xác định được tỷ lệ nảy mầm của hạt hoa lan vậy? Phương pháp xác định nêu càng chi tiết thì càng tốt ạ! Thanks!
Top