Search results

  1. N

    Cho mình hỏi một chút về mô bì

    Mình cần tìm một số hình ảnh cho bài "mô bì ở thục vật"[/COLOR] chu bì Lớp bần: Tầng phát sinh vỏ: Lớp vỏ lục: Lỗ nước: Nếu ai biết thì có thể cho minh không mình tìm mãi muk k có Mi cai hinh cần cho bài thu hoạch mô bì T5 là mjh phai trình giảng rui hjx :cry::cry::cry: :cry::cry: :cry...
Top