Search results

  1. L

    Bacteriocin

    Xin chào, Em đang làm nghiên cứu về bacteriocin do Lactic acid bacteria tạo ra. Cho em hỏi phương pháp để tinh sạch bacteriocin. Em xin cám ơn.
Top