Search results

  1. P

    Các phím tắt xử lý nhanh trong Powerpoint

    Di chuyền trên màn hình thiết kế F6 di chuyển theo kim đồng hồ giữa các đối tượng trong chế độ Normal View. Shift + F6 di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ giữa các đối tượng trong chế độ Normal View. Ctrl + Shift + Tab chuyển đổi qua lại giữa 2 thẻ Slides và Outline trong chế độ Normal...
  2. P

    Gấu bắc cực chết dần vì băng tan

    Những chú gấu Bắc Cực con đang mất dần cơ hội sống sót khi phải bơi những quãng dài trên biển cùng gấu mẹ, do tình trạng băng tan đang diễn ra tại nơi này, theo một nghiên cứu vừa được công bố. Gấu Bắc Cực có tập quán săn bắt, sinh và nuôi con trên mặt băng hoặc trên đất liền. Chúng thường phải...
Top