Search results

  1. L

    Tìm nơi thực tập ngành Tin sinh học

    Xin chào tất cả mọi người, ? ? ?Hiện nay mình đang tìm nơi thực tập,ngành Tin sinh học tại Việt Nam,không biết các anh và các bạn có biết trung tâm hay viện nghiên cứu nào có khả năng tiếp nhận thực tập sinh về ngành này không nhi? Mình là dân tin học,chuyển sang học ngành tin sinh học nên kiến...
  2. L

    Les documents

    Salut à tous! ? J'ai besoin de quelques documents (en français,bien sur :lol: ) de "Génome comparative" et "dynamique des génomes bactériens". Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ce gendre de document ? Merci d'avant.
Top