Search results

 1. Nguyễn Duy Hưng

  Health and Medicine video

  Hum nay lên iTunes store của Apple kím soft thấy có free distribution video của "Health and Medicine" trong Research channel. Bạn nào có ipod (touch hay video) có thể tải về xem Search trong itune hay dùng link sau...
 2. Nguyễn Duy Hưng

  PhD Scholarship in Uni of New South Wales

  Lang thang trên mạng tìm đc cái nì, anh em nào thấy dc thì apply thử UNSW là 1 trường lớn trong nhóm G8 ở úc, nằm ở sydney và canberra. Trang web của trường www.unsw.edu.au UNSW mạnh về nghiên cứu biomedical. Scholarship Description PhD scholarships are being offered to applicants with...
 3. Nguyễn Duy Hưng

  Muốn ước tính giá trị thiết bị thì làm sao

  Muốn ước tính cho giá trị thiết bị ( sản xuất, chế tạo hay mua) của một quy trình sx enzyme thì có cách nào không. Nếu có đầy đủ quy trình và bản thiết kế của tất cả các thiết bị tương ứng
 4. Nguyễn Duy Hưng

  Tủa enzyme bằng cồn hay muối

  các bạn nào đã làm về tủa enzyme từ dịch nuôi cấy có thể giúp mình mấy câu hỏi sau: - enzyme nên tủa bằng cồn hay muối NaCl ( ở đây enzyme amylase nuôi từ baccillus sp.) - nếu tủa bằng muối thì cách nào là tốt nhất. mình có làm hai cách sau nhưng thấy không có hiệu quả + đổ muối ?khan vào dịch...
 5. Nguyễn Duy Hưng

  cần tìm tài liệu về các phương pháp chuyển gen thực vật

  cần tìm tài liệu về các phương pháp chuyển gen cần tài liệu về ?tất cả các phương pháp dùng để chuyển gen vào thực vật và các cách kiểm tra sự biểu hiện gen
Top