Search results

  1. thuancong

    Quy trình đo mật độ vi khuẩn

    Em chào mọi người, Em là mem mới, em học bên ngành hóa. Mà em đang có đề tài về vi khuẩn, em đọc nhiều tài liệu rồi mà vẫn chưa hiểu rõ lắm về phương pháp đo mật độ vi khuẩn bằng phương pháp OD: - Về cách thức lập đường chuẩn - Về cách thức đo Mong mọi người chỉ giúp em với Em cảm ơn ad duyệt...
Top