Search results

  1. tuandung10

    Đầu tip phổ thông có lọc (Filter Universal tips)

    Đầu tip phổ thông có lọc (Filter Universal tips) Hãng sản xuất: RAININ (Mettler Toledo) Xuất xứ: MỸ Thể tích hút mẫu: Hộp đầu típ: 10 µl, quy cách 96 tip/hộp, đóng gói 10 hộp/thùng Hộp đầu típ: 30 µl, quy cách 96 tip/hộp, đóng gói 10 hộp/thùng Hộp đầu típ: 100 µl, quy cách 96 tip/hộp, đóng...
  2. tuandung10

    Micropipet cơ đơn kênh

    Micropipet cơ đơn kênh (dòng Pipet-Lite XLS+ with LTS) Hãng sản xuất: RAININ (Mettler Toledo) Xuất xứ: MỸ Thể tích hút mẫu: Model: L-2XLS+ (0,1µl - 2 µl) Model: L-10XLS+ (0,5µl - 10 µl) Model: L-100XLS+ (10µl - 100 µl) Model: L-1000XLS+ (100µl - 1000 µl) Đặc điểm: Dòng sản phẩm Pipet-Lite XLS+...
Top