Search results

  1. LamBichPhuong

    Nội bào tử và ngoại bào tử

    Cho em hỏi, điều kiện để tạo nội bào tử ở vk Bacillus là gì ạ? em cảm ơn.
  2. LamBichPhuong

    ĐIỀU KIỆN ĐỂ TẠO BÀO TỬ VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS

    Em chào các anh chị Hiện tại em đang nuôi cấy sinh khối vi khuẩn bacillus subtilis, em muốn tạo bào tử vi khuẩn này và lưu mẫu ở dạng dung dịch. Được biết, vi khuẩn này tạo bào tử, chuyển về trạng thái sống tiềm sinh sinh môi trường gặp bất lợi. Em muốn biết rõ hơn, chủ động tạo ra môi trường...
Top