Search results

  1. M

    Xin thầy cô và các bạn giúp đỡ trong nhận dạng côn trùng!

    Trình độ kiến thức sinh học của em còn rất non kém(trình độ lớp 10), em có vài ảnh của 1 loài em thấy hình như trong ngành chân khớp. Lớp vỏ của loài này khá cứng, thân to(Giống như bọ hung), khi nó gục đầu là lắc lư cái đầu thì nó kêu khá to tiếng kèn...
Top