Search results

  1. T

    Thẩm định môi trường nuối cấy vi sinh vật

    Chào cả nhà, Nhờ cả nhà tư vấn giúp em, các môi trường dinh dưỡng sau khi pha xong và đổ ra đĩa petri thông thường ủ bao lâu thì mình mới đem cấy vi sinh vật vậy cả nhà. Sản phẩm bên em phân tích là nước vô trùng, môi trường dinh dưỡng là TSA Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều
  2. T

    Nhờ hướng dẫn kiểm tra vi sinh bề mặt thiết bị bằng phương pháp vết

    Chào cả nhà, Do em chưa có nhiều kinh nghiệm về vi sinh nhiều, nhờ các anh chị có nhiều kinh nghiệm làm về vi sinh hướng dẫn giúp em ạ Hiện tại, em cần kiểm tra vi sinh bề mặt thiết bị bằng phương pháp phết (Swab) theo tiêu chuẩn USP. Em có đọc tham khảo một số tài liệu khác thì thấy phương pháp...
Top